۳ مطلب در آوریل ۲۰۲۲ ثبت شده است

فقط !

کمتر کاری کنید ک ملت به احمق بودنتون پی ببره ..

  • ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پدرت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  اخرینش خواهد بود !

  اخرین حد دوست داشتن را نمی دانم دقیقا کجا باید در نظر گرفت .

  اما تو ان چنان برایم در دنیا تک جلوه کرده ای ، که تمام غمی که برایم ب جا گذاشته ای را با تمام وجودم هر لحظه می پرستم و هرگز با خوشحالی های موجود .. به آن ها خیانت نخواهم کرد -- بشنو

  • ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پدرت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  مچاله . . !

  ملالی نیست اگر برایت نمی گویم از جراحت های عمیق این وجود .

  غم من در همین کاغذ ، در حالی ک قلمم رقص می کند بر روی خون این زخم ها و تو بدان از من در همان لحظاتی ک روی نقطه زمان ایستاده ام و بوی نفرت و تعفن مرا فرا گرفته و با چشمانی پاره از اشک و دهانی خون الود از حرف های خویش ..

  من بوی مرگ را نفس می کشم

  • ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پدرت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  Pure water with that flavor
  Out singing in the rain
  She returning all the favors
  IOUs overpaid
  I’m crossing your borderline
  For the flower between your thighs
  Two opposite worlds collide
  Huyu huyuma denk
  ఌ︎
  انسان صاحب درد است .
  من هم درد دارم ..
  درد وجود بی قرارم !
  درد رد اشک های به جا مانده روی گونه هایم
  درد کلمات نا گفته در جاده پوچ مغزم
  درد خودکشی روحم و هزاران کالبد در منی دیگر .
  درد بی نصیب شدنم از همه این لبخند ها
  و هزاران درد دیگر که گفتنشان تنها تو را الوده عذابی ممکن میکند و من را غمگین تر ..
  ఌ︎
  هشدار :
  انسان درد است !
  منو بلاگ